gilleskyltliten1

Styrelsen 2019

Ordförande
Jannicke Larsson
Kopparstigen 1
261 61 Landskrona
0709 516 733
epost:
jannicke.larsson@outlook.com
www.Sund-Art.se

Vice ordf.
Johan Lindahl
 Järnvägsgatan 
0418-812 07
epost:
johan@svenskaordforradet.com
www.johansartgallery.com

Sekreterare
Eva Ekelund Olsson
Skiftesvägen 7
247 51 Dalby
046-20 31 09
0768-110 205
epost:
eva.ekelund.olsson@gmail.com

Vice Sekreterare
Peter Myrbäck
Helsingborg
0735-053 875
epost:
petermyrback56@gmail.com

Kassör
Krister Leiding

Trumlarevägen 
29 395 Vilshult
0738-178 785
epost:
kristerleiding@gmail.com
www.kristerleiding.se